Information angående träning och tävling Engelholms Volleybollsällskap, 28 oktober 2020

Under tisdagen 27 oktober kom det skärpta allmänna råd specifikt för Skåne som började gälla omgående, och gäller i skrivande stund till och med 17 november. Råden är framtagna av Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Skåne.

För Engelholms Volley gäller följande:

• Organiserad träning och tävling är inställd under perioden för spelare födda 2004 eller tidigare. Vi uppmanar alla spelare att fortsätta träning enskilt och under säkra former. Tag hjälp av din tränare om du behöver råd.
• Spelare födda 2005 eller senare fortsätter träna som vanligt och med de försiktighetsåtgärder som redan är införda och som fortfarande gäller
• Tävlingar är inställda även för åldersgrupperna födda 2005 eller senare denna period
• Särskilda regler gäller för Elitverksamheten
Vi uppmanar alla att ta de skärpta råden på allvar, så att vi snarast möjligt kan återgå till mer normal verksamhet.
Om du har frågor så vänd dig i första hand till din tränare. Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Ta hand om dig - tvätta händerna och håll avstånd!

För Styrelsen
Tobias Fahlén
Ordförande