Jonas Collbring har under ett och halvt år arbetat som klubbchef i föreningen.Jonas har valt att gå vidare till annan verksamhet vilket innebär att han också lämnar sin tränarroll i Båstad.Vi vill tacka Jonas för hans insatser och långa ideella engagemang i klubben och önska honom lycka till med nya utmaningar.
Styrelsen har beslutat att avvakta med en eventuell rekrytering för de uppgifter Jonas haft med tanke på ett pågående strategiarbete. Vi avser återkomma under året med detta.