EVS och Peab har ett mångårigt samarbete. En del i samarbetet är sociala projekt och samhällsengagemang. I mitten av maj lanserades Peabs nya satsning Peab Life, där målet är att vidareutveckla konceptet hållbar sponsring. I Peab Life ingår, förutom skräddarsydda sponsringsprojekt, även skolbesök tillsammans med det lokala föreningslivet. Syftet med skolbesöken är ge eleverna inspiration och en ökad kunskap kring vilka möjligheter som finns inför kommande yrkesval.

I slutet på maj fick eleverna i årskurs 8 på Magnarps skola, Söndrebalgs skola i Hjärnarp och Kungsgårdsskolan i Ängelholm besök av Peab, Engelholms Volley och Rögle BK. Totalt samlades över 200 elever för inspirationsträffar tillsammans med representanter från Peab och föreningarna.

Från Peab var arbetschef Mathias Hagelkvist och Lotta Nilbecker, distriktsingenjör, med på besöken. 

-Genom att vara här idag hoppas jag att vi kan få ungdomar att välja vår bransch. Vi vill få in fler kvinnor i branschen och vi vill belysa att Peab verkligen har många yrkeskategorier representerade. Vi hoppas kunna väcka ett intresse hos de här ungdomarna, menar Lotta.

Både Mathias och Lotta pratade vidare om vikten av att ta lärdom av skolan och ta det vidare med sig ut i arbetslivet.

-Inom Peab är vår värdegrund viktiga ledord, hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen och våra kunder. Enkla saker att tänka kan vara t.ex. att vara välkomnande, se möjligheter och komma i tid. Det handlar om att lägga en bra grund för sig själv och skaffa möjligheterna att bli vad man vill, fortsätter Lotta.

EVS representerades av tränaren Patrick Aparicio som förklarade för eleverna att oavsett om det är inom idrotten, i skolan eller i arbetslivet är lagkänslan viktig. Att skapa något tillsammans med andra och kämpa, det kommer alltid motgångar.

-Det flesta av våra spelare går i skolan eller arbetar samtidigt som de satsar på en elitkarriär. Det innebär att de får lära sig att planera, ha en bra dialog med lärarna och att ta lärdomar av sporten med sig ut i skolan och arbetslivet, säger Patrick.

Rögle BK representerades av spelarna Leon Bristedt, Niklas Hansson, Daniel Bertov, Samuel Johnsson och Simon Ryfors.

-Det är väldigt roligt och intressant att få vara med Peab, genom Peab Life, ute hos eleverna på dessa skolbesök. Jag vill inspirera eleverna till att satsa på skolan, det är vad man gör idag som lägger grunden för framtiden. Det var inte självklart för mig att jag skulle bli hockeyproffs och jag tror det är viktigt att tänka brett, vägen är inte alltid spikrak. Det är inte viktigast att ha bäst betyg men att gå klart skolan och skapa bra förutsättningar för sig själv för framtiden, säger Daniel Bertov, back Rögle BK.

Amelie Sanner, Syo-konsulent Kungsgårdsskolan i Ängelholm, berättar att besöken var väldigt uppskattade hos eleverna.

-Det är alltid roligt när företag och föreningar kommer på besök. Eleverna gillade filmen om Peab 60 år och att få lyssna till både EVS och Rögle. Det ger eleverna en bredd då så många håller på med olika idrotter.

Peab Life är ett nytt sätt att se på sponsring och möjliggör unika lokala samhällsbyggarprojekt i Peabs egen regi tillsammans med lokala aktörer. Syftet är främst att ge fler unga tillgång till arbetslivspraktik, sommarjobb och olika fritidsaktiviteter. Peab Life är en del av hur vi på Peab jobbar hållbart. Läs mer på peab.se.

Peab Life

Patrick.3

Mathias Peab

Lotta N.Peab