Styrelse, se separat sida. Nedan övriga funktoner.

Sportchef Elit

Fredrik Tågsjö

Elitgruppen

Fredrik Tågsjö och Karin Jönsson Vikterlöf.

Seniorgruppen

Johan Pahlin och Tina Tinnert.

Ungdomsgruppen

Kajsa Fellert, Thomas J, Tina T, Lotta C, Lisa L, Lina W, Joakim H, Anna H och Linnea Ekman.