EVS vill göra volleybollen

till

en trevlig och rolig fritidssysselsättning

för

barn, ungdomar och vuxna

oavsett

kön och etnisk bakgrund

både

som spelare eller åskådare

i

Ängelholms kommun med omnejd.